Info

Rond 1350 schreef Jan Beke, een Egmondse monnik, een van de populairste verhalende werken uit de middeleeuwen, met als onderwerp de geschiedenis van het graafschap Holland en het bisdom Utrecht. Na zijn dood is de kroniek tot in de 15e eeuw voortgezet door verschillende auteurs, en het Latijnse origineel is rond 1390 door een Utrechtse anonymus vertaald in het Nederlands. Beide versies worden hier uitgegeven.

Website

http://historici.nl/Onderzoek/Projecten/KroniekVanJohannesDeBekeTot1430

Periode

14e eeuw