Info

Die Chronyk van Hollandt, Zeelandt ende Vriesland (Leiden, 1517), waarschijnlijk geschreven door de Goudse humanist Cornelius Aurelius en tegenwoordig vooral bekend onder de naam ‘Divisiekroniek’, beschrijft vooral de geschiedenis van Holland vanaf de vroegste tijden tot het jaar 1517. Daarnaast behelst het een wereldgeschiedenis, een populair genre in de late Middeleeuwen. De Divisiekroniek, die hier integraal wordt ontsloten d.m.v. een facsimile en transcriptie, is rijkelijk voorzien van illustraties van onder anderen Lucas van Leyden.

Website

http://historici.nl/Onderzoek/Projecten/Divisiekroniek

Periode

15e eeuw