Info

Diplomatische editie op basis van foto’s uit de Titus Brandsmacollectie bezorgd door Marinus K.A. van den Berg met medewerking van Amand Berteloot en Thom Mertens en een beschrijving met een codicologische reconstructie van de bron door Hans Kienhorst. Hilversum: Verloren, 2005. Middeleeuwse verzamelhandschriften uit de Nederlanden, 9. 373 p. ISBN: 90-6550-787-6

Rond 1550 werd in het Arnhemse klooster Sint-Agnes op de Beek een handschrift vervaardigd met zo’n vijftig mystieke teksten. Tot 1939 bevond het zich in het Collegium Augustinianum te Gaesdonck. In 1944 is het bij een brand in Münster verloren gegaan. Gelukkig had Titus Brandsma er in de jaren twintig foto’s van laten maken. Het handschrift bevat onder andere de vijf Gaesdonckse traktaten, excerpten en brieven van Ruusbroec, Eckhart, Suso, Tauler en Gerlach Peters en een lange tekst die bekend staat alsDes geestes bouwe’. In de inleiding op de diplomatische teksteditie wordt aandacht besteed aan het Gaesdonckse klooster en zijn bibliotheek, de herkomst van het handschrift, de taal van de handen en de paleografische aspecten daarvan. Op basis van de overgeleverde foto’s is een codicologische beschrijving samengesteld. In een bijlage wordt aandacht besteed aan een Rijmbijbelfragment van Jacob van Maerlant.

Verkrijgbaar bij uitgeverij Verloren:

http://www.verloren.nl/boeken/2086/238/1263/verzamelhandschriften/het-gaesdonckse-traktatenhandschrift

Download pdf

Periode

Middeleeuwse Verzamelhandschriften uit de Nederlanden