Info

Diplomatische editie bezorgd door Erwin Huizenga. Hilversum: Verloren, 2004. 2 dl., 1236 p. ISBN: 90-6550-810-4

Handschrift Wenen, Österreichische Nationalbibliothek, 2818 is een fascinerend boek met een groot aantal teksten van wetenschappelijke en praktische aard, de zogenoemde artesliteratuur, in één band. Onder Nederlandse mediëvisten wordt dit verzamelhandschrift inmiddels beschouwd als één van de belangrijkste Middelnederlandse codices op het gebied van de geneeskunde, chirurgie, alchemie, astronomie en astrologie. Het handschrift geeft een overzicht van bekende en minder bekende literatuur die vanaf de elfde eeuw in Europa werd gekopieerd, bewerkt en vertaald. Een aantal van deze traktaten is uniek, dat wil zeggen dat ze in Middelnederlandse vertaling alléén in deze codex voorkomen. De diplomatische editie van dit imposante handschrift stelt iedereen die belangstelling heeft voor middeleeuwse wetenschap in staat om zelf kennis te maken met de volledige tekst van deze rijke codex.

Verkrijgbaar bij uitgeverij Verloren:

http://www.verloren.nl/boeken/2086/238/1299/verzamelhandschriften/het-weense-arteshandschrift

Download deel 1

Download deel 2

Periode

Middeleeuwse Verzamelhandschriften uit de Nederlanden