Info

Kritische editie ingeleid en bezorgd door Hans Kienhorst en Kees Schepers met bijdragen aan de inleiding van Amand Berteloot en Paul Wackers. Hilversum: Verloren, 2009. Middeleeuwse verzamelhandschriften uit de Nederlanden, 11. 698 p. ISBN: 978-90-8704-126-7

Met deze uitgave van het Wiesbadense handschrift – de eerste kritische editie in de reeks Middeleeuwse Verzamelhandschriften uit de Nederlanden  – wordt een even unieke als onbekende collectie Middelnederlandse geestelijke literatuur in proza en op rijm ontsloten. De omvangrijke codex in folio werd rond 1410 in een Vlaams-Brabants grensgebied vervaardigd. De kopiisten en samenstellers vormden vermoedelijk een groep van stedelijke leken die zich toelegden op een oprecht religieus leven. De teksten getuigen van drie belangstellingssferen: catechetische instructie, apocalyptiek en lekenspiritualiteit. Wat opvalt, is de kritische stellingname tegenover de seculiere geestelijkheid. Zeer bijzonder is het feit dat het handschrift pre-Eyckiaanse tekeningen bevat. De meeste zijn op losse bladen gelijmd, die al bij de samenstelling her en der in de codex werden ingevoegd. Reproducties van deze afbeeldingen zijn opgenomen in een apart kleurenkatern. Mede hierdoor is de uitgave niet alleen voor medioneerlandici en andere mediëvisten maar ook voor kunsthistorici van belang.

Verkrijgbaar bij uitgeverij Verloren:

http://www.verloren.nl/boeken/2086/238/2304/verzamelhandschriften/het-wiesbadense-handschrift

Download pdf

Periode

Middeleeuwse Verzamelhandschriften uit de Nederlanden