Info

Hilversum: Verloren, 2003. Middelnederlandse Lancelotromans, VIII.  x+558 p., ISBN 9065507531

De Perceval of Conte du Graal is de laatste roman van Chrétien de Troyes, geschreven eind twaalfde eeuw. In de dertiende eeuw is deze mooie roman in het Middelnederlands vertaald. Fragmenten van deze vertaling zijn overgeleverd in vier handschriften. Een bewerking van de vertaling is ingevoegd in de beroemde Middelnederlandse verzameling Arturromans, de Lancelotcompilatie. De Perchevael in deze Lancelotcompilatie bevat het tweede deel van de Franse roman en een stuk van het Eerste Vervolg daarop. De editie van de Middelnederlandse Perceval-traditie wordt voorafgegaan door een inleiding die behalve een overzicht van de Franse traditie en een geschiedenis van het onderzoek naar de Nederlandse, ook een studie van de Middelnederlandse vertaling bevat en van de bewerking in de Lancelotcompilatie. De merkwaardige geschiedenis van de invoeging en de verplaatsing van de Perchevael in de compilatie is onderwerp van het laatste hoofdstuk.

Verkrijgbaar bij uitgeverij Verloren:

http://www.verloren.nl/boeken/2086/237/1205/literaire-teksten/de-middelnederlandse-perceval-traditie

Download deel 1

Periode

Middelnederlandse Lancelotromans