Info

Constantijn Huygens (1608-1687) bekleedde als secretaris van opeenvolgende stadhouders, als literator en als musicus een centrale plaats in zowel het politieke als culturele leven van Den Haag en de Republiek. In zijn correspondentie komen dan ook tal van belangrijke gebeurtenissen en aanzienlijke personen aan bod. Deze briefwisseling wordt ontsloten door middel van een database, waarin ook de editie van Worp is opgenomen.

Website

http://historici.nl/Onderzoek/Projecten/Huygens

Periode

16e eeuw