Info

Daniël van der Meulen (1554-1600) was een internationaal koopman en diplomaat. Na de val van Antwerpen in 1585 verplaatste hij zijn koopmansbedrijf van die stad via Bremen naar Leiden. In deze editie vindt men brieven en andere stukken met betrekking tot zijn bedrijf, die een levendig beeld geven van de internationale handel, maar ook van de politieke gebeurtenissen en het culturele leven in het laatste kwart van de 16 eeuw.

Website

http://historici.nl/Onderzoek/Projecten/BrievenEnBescheidenDanielVanDerMeulen1584-1600

Periode

16e eeuw