Info

In de jaren 1750-1751 publiceerde de vee- en landschapsschilder Johan van Gool (1685-1763) de twee delen van De nieuwe schouburg der Nederlantsche kunstschilders en schilderessen. Hierin geeft hij informatie over de levensloop, de opleiding en het werk van 190 Nederlandse kunstenaars die tussen 1630 en 1725 zijn geboren. Daartoe putte hij uit verslagen van informanten, maar ook uit archivalia, veilingcatalogi en kunstcollecties. Dit naslagwerk kan hier digitaal worden geraadpleegd.

Website

http://historici.nl/retroboeken/schouburg

Periode

17e eeuw