Info

De dagboeken van de Clercq (1795-1844) geven zowel door hun omvang (geschat op zo’n 30.000 pagina’s) als door hun diepgang en reikwijdte een rijk geschakeerd beeld van de politieke, sociale, culturele en technologische veranderingen in het begin van de 19e eeuw. In de editie zijn vooralsnog de gescande dagboeken tot 1830 beschikbaar, alsmede een transcriptie van de tekst over de jaren 1811-1823

Website

http://historici.nl/Onderzoek/Projecten/Declercq

Periode

18e eeuw