Uitvoerder

prof.dr. J. Bloemendal

drs. E.G.P. Huijing

dr. M.L. van Poll-van de Lisdonk

drs. S. Surdèl

Projectcommissie

prof. dr. K.A.E. Enenkel (Universität Münster)

mw. prof. dr. M.E.H.N. Mout (UL), voorzitter

dr. C.S.M. Rademaker, ss.cc. (’s-Hertogenbosch), penningmeester

prof. dr. D. Sacré (KUL)

dr. H. Wals (Huygens Instituut)

Website

http://www.huygens.knaw.nl/erasmus-opera-omnia/

E-mail

jan.bloemendal@huygens.knaw.nl

Info

De uitgave van Erasmus’ Opera Omnia is een langlopend KNAW-project, dat teruggaat op een Rotterdams initiatief uit 1960. Anders dan de oude edities van Bazel (1538-1540) en Leiden (1703-1706), laat de nieuwe editie zien welke wijzigingen Erasmus in de loop der jaren in zijn werken heeft aangebracht. De nieuwe editie biedt een gezuiverde (‘kritische’) Latijnse tekst (geen vertaling). Elk geschrift is bovendien voorzien van een inleiding en een commentaar in het Frans, Duits of Engels.

De editie wordt verzorgd door een team van ca 35 binnen- en buitenlandse specialisten, die hun werkzaamheden doorgaans naast hun reguliere taken verrichten. Het project wordt uitgevoerd onder auspiciën van de Union Académique Internationale (UAI) en de Conseil international pour l’édition des oeuvres complètes d’Erasme. De medewerkers van het Huygens Instituut die bij de editie betrokken zijn hebben een wetenschappelijke en coördinerende taak.Er bestaat een nauwe samenwerking met het Canadese project Collected Works of Erasmus. Dit behelst een Engelse vertaling, met commentaar, van Erasmus’ brieven en geschriften.

Vanaf 1969 verschenen in de reeks Opera Omnia 37 delen, een gemiddelde van een deel per jaar. Het ligt in de bedoeling het Erasmusproject rond 2015 af te sluiten. Daar er nog 24 delen gepland zijn, wordt er naar gestreefd het tempo op te voeren.

Periode

17e eeuw