Info

Circa 3400 oorkonden en andere teksten betreffende het grafelijk bestuur van Holland, Zeeland en (West-)Friesland, opgetekend door de grafelijke klerken tussen 1316 en 1345 in 22 registerdelen, die volgens een geografisch principe zijn opgezet. Hierin vinden we niet alleen veel informatie over de centrale regering, maar ook over lokale aangelegenheden, dijkzaken, adelsfamilies, stedelijke economie, enzovoort.

Website

http://historici.nl/Onderzoek/Projecten/RegistersVanDeHollandseGrafelijkheid1299-1345

Periode

14e eeuw