Info

Het belang van de figuur van Willem van Oranje (1533-1584) voor de Nederlandse Opstand hoeft geen betoog. In deze editie is zijn correspondentie zo goed mogelijk verzameld; het gaat om meer dan 13.000 door hem verstuurde of aan hem gerichte brieven, verzameld in bijna 200 archieven en bibliotheken uit heel Europa. Daarnaast bevat de verzameling ook commissies, rekesten, instructies en redevoeringen. Deze bronnen geven een beeld van de staatkundige en militaire rol van de prins, maar ook van zijn internationale contacten en van de betrekkingen met zijn Duitse familie en andere verwanten. De editie bestaat uit een database met daarin per document de kerngegevens, meestal gekoppeld aan een afbeelding van het originele stuk.

Website

http://historici.nl/Onderzoek/Projecten/WVO

Periode

16e eeuw