Uitvoerder

Bert Van Raemdonck
CTB

Website

http://www.vnsbrieven.org

 

Info

Elektronische editie van de briefwisseling rond het tijdschrift Van Nu en Straks. Het digitale correspondentiecorpus omvat 1.419 brieven. Ze zijn getranscribeerd, gecodeerd en geannoteerd volgens de DALF Guidelines van het Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie. De geannoteerde brieven bevatten o.m. verwijzingen naar bijna 2.500 personen, 500 plaatsnamen, 1.000 titels van boeken, 650 tijdschriftartikelen en 350 gedichten. Een netwerk van 3.600 hyperlinks maakt een intuïtief en associatief gebruik van het corpus mogelijk.

Het corpus omvat behalve een kritische en een diplomatische transcriptie van alle bronnen ook een gedetailleerde beschrijving van alle relevante metadata en meer dan 3.000 digitale facsimile-afbeeldingen.

Deze publicatie maakt deel uit van het promotieonderzoek van Bert Van Raemdonck. Het werd gefinancierd door het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO) en de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL), en wetenschappelijk gepromoot en begeleid door Prof. dr. Yves T’Sjoen (Vakgroep Letterkunde, Afdeling Nederlands van de Universiteit Gent).

Periode

19e/20e eeuw