Historisch-kritische uitgave, verzorgd door Ton van Strien. Met een studie over de literair- en idee√ęnhistorische context¬† van het gedicht door Willemien B. de Vries. Monumenta Literaria Neerlandica XV,1-2

Info

In zijn grote gedicht Hofwijck geschreven in de jaren 1650 en 1651, geeft Constantijn Huygens (1595-1687) een beschrijving van de buitenplaats die hij bij Voorburg had laten aanleggen, en tegelijkertijd een verantwoording van de manier waarop hij daar zijn (vrije) tijd doorbracht. Het gedicht geldt al sedert zijn verschijning als een meesterwerk en is ook van beslissende invloed geweest op de vorming van het (typisch Nederlandse) literaire genre `hofdicht’. Deze wetenschappelijke uitgave bestaat uit drie delen. Het eerste deel biedt een zgn. leestekst, het tweede een tekstkritisch en manuscriptologisch apparaat en een overzicht van de tekstgeschiedenis, en het derde een regel-voor-regel commentaar bij de tekst plus een studie (van de hand van dr. Willemien B. de Vries) over o.a. de literair- en cultuurhistorische betekenis van het gedicht. Hofwijck is niet alleen een indrukwekkend gedicht van een van de voornaamste dichters van de Gouden Eeuw, de rijkdom van het bewaarde materiaal (handschriften, drukken, correspondentie) geeft ook de mogelijkheid om heel precies vast te stellen hoe de tekst ontstond en hoe het boek gemaakt werd. Daarmee is de uitgave ook van breder boekhistorisch belang.

Download deel 1

Download deel 2