Hymnus, ofte Lof-Gesangh, over de wijd-beroemde scheeps-vaert der Vereenighde Nederlanden (1613); Het Lof der Zee-vaert (1623). Uitgegeven met inleiding en commentaar door Marijke Spies. Monumenta Literaria Neerlandica III,1-2

Info

Zowel de Hymnus als Het Lof der Zee-vaert zijn alleen in druk overgeleverd. Beide teksten zijn tijdens Vondels leven ettelijke malen verschenen en iedere volgende uitgave betekende weer een nieuwe redactie, die meer of minder belangrijke verschillen te zien gaf in spelling, interpunctie en soms ook inhoud. Maar voor beide teksten geldt ook dat van al deze uitgaven er slechts enkele zijn waarmee de auteur bemoeienis heeft gehad.

Van geen enkele 17de-eeuwse uitgave is te verwachten dat deze de auteurstekst geheel ongewijzigd zal weergeven. Door de tussenkomst van zetters kunnen (bedoeld of onbedoeld) spelling en/of interpunctie afwijken van het oorspronkelijke handschrift. In vergelijking met een andere redactie kan dit leiden tot een correctie van de kant van de editeur, die erop gericht is in ieder geval met betrekking tot de inhoud op het betreffende punt de auteurstekst te herstellen. Voor teksten die alleen in gedrukte vorm overgeleverd zijn, zoals de Hymnus en Het Lof der Zee-vaert, is een dergelijke kritische editie het meest aan te bevelen. De editie bestaat uit twee delen. Het eerste deel bevat de teksten Hymnus, ofte Lof-Gesangh, over de wijd-beroemde scheeps-vaert der Vereenighde Nederlanden en Het Lof der Zee-vaert. Daarnaast staat er in het eerste deel een uitgebreide literatuurhistorische inleiding. Deel twee bevat het apparaat en de commentaar.

Download deel 1

Download deel 2