Historisch-kritische uitgave, verzorgd door H.T.M. van Vliet in samenwerking met A.L. Sötemann. Monumenta Literaria Neerlandica II,5-6

Info

Deze historisch-kritische editie bevat (vrijwel) voltooide en in verschillende mate onvoltooid gebleven, nagelaten verzen van J.H. Leopold (1865-1925). De doelstellingen van de editie zijn ten eerste het samenstellen van een zo betrouwbaar mogelijke tekst van de opgenomen gedichten en ten tweede het geven van een zo volledig mogelijk beeld van Leopolds werkwijze. Er is niet gestreefd naar een uitgave van de gehele nalatenschap van de dichter. Een dergelijk streven is in het geval van Leopolds nagelaten werk niet realistisch omdat de omvang en de complexiteit van de nalatenschap groot is.

De editie bestaat uit twee delen. Het eerste deel bevat de teksten, het tweede deel bestaat uit het apparaat en de commentaar.

Download deel 2