Uitgegeven en van editie-technisch en genetisch-interpretatief commentaar voorzien door G. J. Dorleijn. Monumenta Literaria Neerlandica II,3-4

Info

Het po√ętische werk van Leopold (1865-1925) was populair bij collega-dichters, zoals Willem Kloos, Herman Gorter, Martinus Nijhoff en P.C. Boutens. Deze laatste heeft in 1912 gedichten van Leopold gebundeld onder de naam Verzen. In 1913 is er nogmaals een bundel Verzen uitgegeven, maar nu onder redactie van Leopold zelf. Hierna volgden de bundels: Cheops (1916) en Oostersch (1924). Behalve de gepubliceerde bundels zijn er vele ongepubliceerde en onvoltooide gedichten achtergebleven. Enkele van deze nagelaten gedichten zijn het onderwerp van deze historisch-kritische editie. De editie bestaat uit twee delen. Het eerste deel bevat de teksten, het tweede deel bestaat uit het apparaat en de commentaar. Het doel van de editie is de bestudering van de genese van Leopolds gedichten en inzicht te krijgen in de karakteristieke regelmatigheden in zijn oeuvre.

Download deel 1

Download deel 2