Historisch-kritische uitgave, verzorgd door A.L. Sötemann en H.T.M. van Vliet. Monumenta Literaria Neerlandica II,1-2

Info

Deze historisch-kritische editie bevat alle gedichten van J.H. Leopold (1865-1925) die tijdens zijn leven in druk zijn verschenen. In de delen II, 3-4 en II, 5- 6b van de reeks Monumenta Literaria Neerlandica zijn gedichten uit de nalatenschap opgenomen. Door deze opzet is een strikte scheiding aangebracht tussen het gepubliceerde deel van Leopolds poëtisch oeuvre en zijn literaire nalatenschap. De rechtvaardiging van deze keuze ligt niet alleen in de omvang van de nalatenschap, maar vooral in haar bijzondere aard. Zo is er van slechts een klein aantal nagelaten gedichten een min of meer ‘definitieve’ versie voorhanden. Deze uitgave bestaat uit twee delen. Het eerste deel (Tekstdeel) bevat de gedichten; het tweede deel (Apparaatdeel) bevat het apparaat en de commentaar bij de gedichten van deel I. Tezamen bieden ze al het overgeleverde materiaal met betrekking tot Leopolds gepubliceerde verzen.

Download deel 1

Download deel 2