Naast Maerlants Rijmbijbel zijn vanaf 31 oktober ook onbekende brieven van E. du Perron in Museum Meermanno te bewonderen.De vondst van onbekende brieven van E. du Perron (1899-1940) is nog steeds een literaire gebeurtenis van de eerste orde. Ze vullen vaak een stukje in van de fascinerende puzzel die zijn persoonlijkheid is. Dat geldt ook voor opgedoken brieven van hem aan de legendarische Haagse boekhandelaar en 'gentleman-uitgever' L.J.C. Boucher (1908-1987).

Tijdens de tentoonstelling over Boucher in Museum Meermanno (2007-2008) kwam een deel van diens archief in het bezit van het museum. Behalve financiële administratie bleek het ook brieven te bevatten - waaronder negen van Du Perron uit de periode 1932-1933. Ze staan in het nieuwe nummer van het literair-historisch tijdschrift De Parelduiker.

De brieven bieden een beeld van de kortstondige samenwerking tussen Boucher als uitgever en Du Perron als liefhebber van uiterst smaakvolle, verzorgde boekuitgaven. Vanzelfsprekend was die samenwerking allerminst; Du Perron leek helemaal niet zo overtuigd van Bouchers kunde. In zijn briefwisseling met Menno ter Braak was Boucher altijd de jonge, overmoedige en eigenwijze uitgever die zij enigszins hoofdschuddend gadesloegen.

'De waarheid blijkt toch iets anders,' aldus Paul van Capelleveen, conservator Moderne Collectie van Museum Meermanno, in De Parelduiker. Du Perron noemde Boucher tegenover Simon Vestdijk in december 1932 'een erge beginneling, met erg weinig geld'. Toch zond hij hem vanuit zijn Franse woonplaats op verzoek zijn vertaling van de middeleeuwse trouvère Jacques Baisieux onder de titel Het zijden harnas. Publicatie daarvan in Bouchers bibliofiele Folemprise-reeks leverde hem namelijk f 40 honorarium op. 'Ik hoop toch dat het niet in zakboekjesformaat uitkomt?' voegde hij de uitgever wel enigszins wantrouwend toe. Over het uiteindelijke resultaat was Du Perron echter zeer te spreken. Boucher is als uitgever bekend geworden om zijn onberispelijke vormgeving.

?Aangelokt door de combinatie van honoraria (Du Perron was in geldproblemen gekomen) en fraaie uitgaven probeerde de schrijver meer van Boucher gedaan te krijgen. Hij wist hem bijvoorbeeld te interesseren voor een prachteditie van vroege verhalen van Arthur van Schendel. In 1936 zou zijn eigen Blocnote klein formaat in de Folemprise-reeks verschijnen.

Uitnodiging

Tegelijk met de publicatie zullen de originele brieven van Du Perron aan Boucher worden geëxposeerd in de Berlagevitrine van Museum Meermanno. Wij nodigen u uit voor de inwijding van beide op vrijdag 31 oktober a.s. om 16.15 uur op de museumzolder van Meermanno, Prinsessegracht 30, Den Haag. Nazaten van L.J.C. Boucher en E. du Perron zijn uitgenodigd. Du Perron-biograaf Kees Snoek zal de band van de auteur met Den Haag en Boucher toelichten. Hein Aalders, hoofdredacteur van De Parelduiker, zal het eerste exemplaar van het nummer overhandigen aan de Haagse wethouder van Cultuur, Jetta Klijnsma.

De Parelduiker en Museum Meermanno verwelkomen u graag op 31 oktober. Een bevestiging van uw komst zien wij tegemoet via telefoon (070) 346 27 00 of e-mail info@meermanno.nl <mailto:info@meermanno.nl>.

Comments are closed.