Op 28 juni ontving Edward Vanhoutte de Herdenkingsprijs Anton Van Wilderode 2011 voor zijn editie van De moerbeitoppen ruischten.

De uitreiking vond plaats tijdens een bijeenkomst in het gemeentehuis van Moerbeke. Hildegard Coupé schonk Vanhoutte, in naam van de familie, nr. 23/125 van de kunstmap ‘Brugge Brugge’ uit het archief van Van Wilderode. De kunstmap bevat acht gesigneerde houtsneden van Renaat Bosschaert met gedichten van Anton van Wilderode en werd in 1992 gedrukt op de handpers van Bosschaert zelf.

Het juryrapport looft de manier waarop Vanhoutte in zijn publicatie ‘een scherper en genuanceerder beeld schetst van wie de jonge Anton van Wilderode was’ en stelt vast dat Vanhouttes onderzoek enkele hardnekkige bio- en bibliografische ‘misverstanden’ of ‘fabeltjes’ – die Van Wilderode overigens zelf de wereld instuurde – corrigeert. De jury besluit: ‘Edward Vanhoutte heeft met deze kritische wetenschappelijk verantwoorde heruitgave van De moerbeitoppen ruischten een eerste ferme aanzet gegeven tot verder wetenschappelijk archiefonderzoek rond leven en werk van Anton van Wilderode. Ook daarom verdient hij de herdenkingsprijs Anton van Wilderode 2011.

Zie ook het verslag op de website van Anton van Wilderode

Comments are closed.