Ter gelegenheid van de honderdste geboortedag van Ernst Meister verscheen een nieuwe, vijfdelige editie van diens gedichten.

Op 3 september 2011 was het honderd jaar geleden dat de Duitse dichter Ernst Meister werd geboren. Bij Wallstein Verlag in Göttingen verscheen ter gelegenheid van dit feit de vijfdelige editie Ernst Meister, Gedichte. Textkritische und kommentierte Ausgabe, met als verantwoordelijke editeurs Axel Gellhaus, Stephanie Jordans en Andreas Lohr en verder nog een veertiental medewerkers uit Duitsland, Nederland en Frankrijk. Uit Nederland werkten Ton Naaijkens en Ewout van der Knaap (Universiteit Utrecht) en Jan Gielkens (Huygens ING) mee.

Ernst Meister, overleden in 1979, geldt als een belangrijk vertegenwoordiger van de moderne poëzie in het Duitse taalgebied. Hij publiceerde ongeveer twintig bundels gedichten, aanvankelijk bij kleine uitgevers, later was Luchterhand zijn vaste uitgever. Naast poëzie schreef Meister ook veel hoorspelen en sporadisch proza en toneel, en hij was ook als tekenaar en schilder actief. De nu verschenen uitgave presenteert zowel de in bundels als de verspreid verschenen poëzie. Een van de grote uitdagingen van deze editie was de verwerking van het enorme archief, dat behalve veel correspondentie ook ca. 40.000 vellen papier met allerlei versies van teksten, zowel handschriftelijke als getypte, bevat, evenals een groot aantal notitieboeken, waarin dagboekaantekeningen staan maar ook nog meer versies van gedichten. Bovendien is een groot deel van de bibliotheek van Ernst Meister bewaard, met in een aanzienlijk aantal boeken intensieve leessporen en, opnieuw, aanzetten tot of versies van gedichten.

Het bijzondere aan de totstandkoming van deze editie, waaraan ongeveer tien jaar is gewerkt, was de internationale samenwerking. De afzonderlijke bundels van Meister werden toegewezen aan medewerkers of aan teams van medewerkers, van wie er enkele eerder op Meister waren gepromoveerd en enkele anderen in de loop van het werk aan de editie zouden promoveren. De medewerkers hadden vanzelfsprekend toegang tot het archief, dat tijdelijk in Aken was ondergebracht, maar er werd ook een groot digitaal archief aangelegd met scans van alle manuscripten, een gedetailleerde beschrijving van de bibliotheek en andere informatie. Twee of drie keer per paar kwam de groep bijeen in Aken, Metz, Utrecht of Den Haag om de gezamenlijke lijn te bespreken en om elkaar te helpen bij het ontcijferen van het zeer moeilijke handschrift en bij het begrijpen van de hermetische teksten.

De vijfdelige editie bestaat uit drie delen waarin de teksten van de afzonderlijke bundels zijn afgedrukt, daarnaast een apparaatdeel met informatie over de aanwezige bronnen en over relevante verschillen tussen de overgeleverde versies, en een commentaardeel met achtergronden en annotatie bij de afzonderlijke bundels en bij elk afzonderlijk gedicht. Op een bijbehorende website staat, voor iedereen toegankelijk, voor elk gedicht het gebruikte bronnenmateriaal in facsimile, samen met een overzicht van dat bronnenmateriaal.

De editie telt in totaal ca. 2200 pagina’s, het isbn is 9783835307926, bij bol.com kost ze € 209.

Comments are closed.