'Oude bronnen, nieuwe vragen' is de titel van de rede waarmee Annemarie Kets op 20 november haar benoeming tot bijzonder hoogleraar Editiewetenschap aanvaardt.

Op donderdag 20 november 2008 om 15.45 uur zal Annemarie Kets, vanwege de Stichting Het Vrije Universiteitsfonds, daartoe in staat gesteld door het Huygens Instituut (KNAW), benoemd tot bijzonder hoogleraar Editiewetenschap aan de Vrije Universiteit, haar ambt openlijk aanvaarden met het uitspreken van een rede getiteld Oude bronnen, nieuwe vragen. Ontwikkelingen in de editiewetenschap. De oratie wordt uitgesproken in de Aula van de Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105, Amsterdam. Na afloop receptie op dezelfde locatie.

Comments are closed.