Met de lancering van deze site (hier meer over ons), die weer samenhangt met de lancering van het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, komen ook literaire klassieken uit drie prestigieuze reeksen digitaal beschikbaar.

Het betreft de reeks Middelnederlandse Lancelotromans,  de reeks Middeleeuwse verzamelhandschriften uit de Nederlanden, en de reeks Monumenta Literaria Neerlandica. Daarmee worden belangrijke werken uit de Nederlandse literaire geschiedenis toegankelijk gemaakt: delen uit de beroemde Lancelot-compilatie, uit het Comburgse handschrift bijvoorbeeld Van den vos Reynaerde, en in de Monumenta-reeks de gedichten van Achterberg.

De delen uit de reeksen komen beschikbaar in pdf-formaat. Daar valt veel over te zeggen, maar hoe dan ook zijn voortaan de hierin uitgegeven teksten voor iedereen bereikbaar en doorzoekbaar. Een meer gedegen vorm van retrodigitalisatie ligt in het verschiet.

Dank aan uitgeverij Verloren voor de bereidheid hieraan mee te werken.

(In principe komen de volledige reeksen ter beschikking. Voor een paar Monumenta-delen wordt nog toestemming gevraagd aan de rechthebbenden.  Voor beide andere reeksen wordt nog aan de digitale versie gewerkt. We verwachten die in september 2011 op te site te kunnen aanbieden).

Comments are closed.