De Vlaams-Nederlandse Prijs voor Teksteditie 2011 is gewonnen door Margriet Fokken, met de scriptie ‘Dutch interests and South Asian lives. South Asian men and women in the Suriname colonial reports between 1873-1917’.

De prijs werd haar op 27 oktober uitgereikt tijdens het symposium ‘Verbeelding!’ in Den Haag. Behalve een certificaat ontving Fokken een geldbedrag van 1500 euro en natuurlijk de lof van de jury. Die prees haar werk vanwege de ‘innoverende visie’ op een interessant onderwerp en de ‘kritische zin’ van de auteur:

‘Door archiefmateriaal op twee manieren te lezen – de eerste keer ‘met het archief mee’ (als het ware meedenkend met degene die het archief heeft opgezet), de tweede keer ‘tegen het archief in’ (met bijzondere aandacht voor informatie waar het archief eigenlijk niet voor bedoeld is) – en de aldus verkregen informatie bovendien te combineren met externe bronnen, komen onverwachte inzichten op tafel en wordt de betrekkelijkheid, of in elk geval de ‘beperktheid’ van de traditionele omgang met archieven overtuigend in het licht gesteld.’

Jurysecretaris Annemarie Kets leest het juryrapport voor

De vorming van het nieuwe Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis is aanleiding geweest om het blikveld van de prijs dit jaar te verruimen. Gekozen is voor een ruimere verspreiding onder letterenstudenten in de brede zin van het woord, met name ook studenten geschiedenis.

Daarvan heeft historica Margriet Fokken (Rijksuniversiteit Groningen) weten te profiteren. Haar scriptie viel buiten het kader van de editiewetenschap in engere zin, maar door de overtuigende reflectie op bronnenonderzoek komt de prijs haar meer dan toe, aldus de jury. Wel zal de ruimere onderzoeksfocus voor de komende jaren explicieter in het reglement vastgelegd moeten worden.

Margriet Fokken en Steffi Coolkens

In totaal waren er zeven inzendingen. Daarvan werd de bachelorscriptie van Steffi Coolkens (KU Leuven) – een editie van de briefwisseling Streuvels-Vriamont – bekroond met de apart ingestelde Aanmoedigingsprijs. Coolkens ging met een boekenpakket ter waarde van 500 euro naar huis.

De jury bestond in 2011 uit prof. dr. Wim van Anrooij (Universiteit Leiden) en prof. dr. Werner Waterschoot (Vast Secretaris KANTL). Secretaris was prof. dr. Annemarie Kets-Vree (Huygens ING).

Het volledige juryrapport vindt u hier: Juryverslag Prijs voor Teksteditie 2011, een verslag van het symposium ‘Verbeelding!’ (in woord en beeld) vindt u hier.

Comments are closed.